Gemeente Noordenveld

hennepteelt vastgelegd in convenanten

Gezamenlijke aanpak hennepteelt vastgelegd in convenanten

Gepubliceerd op: 05 november 2010

Burgemeester J.H. van der Laan van Noordenveld en burgemeester F.A. van Zuilen van Tynaarlo ondertekenen op donderdag 11 november een convenant om een sluitende aanpak te realiseren tegen het illegaal kweken van hennep. De ondertekening vindt plaats in het gemeentehuis in Roden om 16.00 uur.
Naast de burgemeesters ondertekenen ook de Politie Drenthe, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties Actium, Woonborg en Eelder Woningbouw, de Intergemeentelijke sociale diensten Noordermaat en Noordenkwartier en Enexis de convenanten.

Afspraken over samenwerking

Effectief optreden tegen illegale hennepteelt is alleen mogelijk wanneer de betrokken partijen goed samenwerken. In de convenanten (een voor Noordenveld en een voor Tynaarlo) staan afspraken over deze samenwerking. Door het delen van informatie en het op elkaar afstemmen van maatregelen moet de hennepteelt beter bestreden worden. In Noordenveld worden jaarlijks ongeveer zes hennepkwekerijen ontmanteld.

Diverse maatregelen mogelijk

Iedere convenantpartner kan zelf maatregelen nemen. De gemeente kan een dwangsom oplegen, een locatie sluiten of de kosten van het ruimen van een plantage verhalen op de overtreder. Het Openbaar Ministerie kan op basis van een proces-verbaal van de politie overgaan tot strafvervolging. De woningcorporaties kunnen huurders het huurcontract opzeggen. Enexis kan de kosten van illegaal verkregen stroom verhalen en de sociale diensten kunnen, als er sprake is van uitkeringsfraude, de uitkering terugvorderen.