Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer tevreden over Wmo-dienstverlening

Zoetermeerders die gebruik maken van de Wmo-diensten oordelen positief over de individuele voorzieningen. De tevredenheid van de onderzochte klanten komt over het algemeen redelijk overeen met het landelijk gemiddelde. Soms ligt het oordeel iets hoger, zelden lager. De belangrijke uitkomst is dat de klanten aangeven dat de ondersteuning ertoe bijdraagt dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de maatschappij. Het streven is, ondanks de verwachte bezuinigingen, de kwaliteit te borgen en daar waar mogelijk te verbeteren. De gemeente is blij met dit resultaat uit twee klanttevredenheidonderzoeken van SGBO en neemt de aandachtspunten mee in het Wmo-beleid 2011.

Een aantal diensten waarover de Zoetermeerse klanten zeer tevreden zijn:

* de manier waarop de ondersteuningsaanvraag is verlopen (rapportcijfer 7,4)

* de hulp die zij ontvangen bij hulp in de huishouding en ook de manier waarop zij worden geholpen vinden zij respectvol (rapportcijfer 7,7)

* de bereikbaarheid van het Wmo-loket (rapportcijfer 7,5)
* deskundigheid van de Wmo-loketmedewerker (rapportcijfer 7,6)

Extra aandacht moet uit gaan naar:

* de wachttijd na toekenning van een hulpmiddel
* vervanging van de hulp in de huishouding bij ziekte of verlof van de hulp

* collectief vervoer (rapportcijfer 6,8)