Radboud Universiteit Nijmegen


Nieuwe getallenstelsels in een boek

Datum bericht: 11 november 2010

Eerder schreef hij al een populairwetenschappelijk boek over magische vierkanten. Het nieuwe boek van Radboud-wiskundige Arno van den Essen gaat over bijzondere getallenstelsels. Prachtige wiskunde met onverwacht veel toepassingen. Bijvoorbeeld voor animaties en de cryptografie. Van den Essen is verbonden aan het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In het boek behandelt hij verschillende van deze getallenstelsels en laat zien hoe deze aanleiding geven tot toepassingen die in ons dagelijks leven niet meer zijn weg te denken. Naast het 'gewone', algemeen bekende getallenstelsel zijn er namelijk nog ontelbare andere. Zo zijn er getallenstelsels die maar eindig veel getallen bevatten. Deze spelen een fundamentele rol in de cryptografie, waardoor we nu dagelijks veilig informatie over het internet kunnen versturen of met onze pinpasjes geld uit de muur kunnen halen.

Een andere voorbeeld is het getallenstelsel der quaternionen. Bij gewone getallen geldt bijvoorbeeld dat 3 x 5 = 5 x 3. Bij deze quaternionen is dat niet meer het geval. Tegenwoordig spelen quaternionen een belangrijke rol in de vliegtuigindustrie en in de ruimtevaart. Meer recentelijk worden ze ook gebruikt in de filmwereld en in de mega-industrie der computergames: Tomb Raider en de film The Lord of the Rings zijn daar sprekende voorbeelden van.

Het is vooral de onverwachte toepasbaarheid van deze nieuwe zuiver wiskundige theorie die Van den Essen in dit boek heeft willen benadrukken. Ook wiskundigen worden door de onverwachte toepasbaarheid overvallen. Zo schrijft de Engelse getaltheoreticus G.H.Hardy in 1940 in zijn boek A Mathematician's Apology:
'Ik heb nooit iets nuttigs gedaan. Geen enkele ontdekking van mij heeft direct of indirect ook maar de minste bijdrage geleverd, ten goede of ten kwade, aan de leefbaarheid van de wereld en zal dat waarschijnlijk ook nooit doen.' Toch zou zijn theorie zo'n veertig jaar later een cruciale rol gaan spelen in de cryptografie.

Arno van den Essen. Nieuwe getallenstelsels; een reis door ongewone wiskunde. Veen uitgevers. ISBN 978 90 8571 3364