Gemeente Son en BreugelGastles Burgemeester Hans Gaillard op Landelijke Dag van Respect


Son en Breugel, 11 november 2010

"Respect is stoer! Klappen voor de winnaar als je zelf tweede wordt",

aldus burgemeester Hans Gaillard

Op 11 november 2010 geeft burgemeester Hans Gaillard een gastles over respect aan de leerlingen van groep 7 van basisschool De Krommen Hoek in Breugel in het kader van de landelijke Dag van Respect.

Op de Dag van Respect geven betrokken Nederlanders gastlessen over respect op basisscholen. Zij vinden het belangrijk om over respect te praten, stil te staan bij wat het betekent en te proberen met elkaar verdraagzamer te zijn. Door regelmatig het begrip respect te laten terugkeren, zal het begrip bij de leerlingen langzaam inslijpen. Veel maatschappelijke problemen kunnen met het begrip respect worden aangekaart.

Vrijheid

De initiatiefnemer, de Stichting Landelijke Dag van Respect, heeft dit jaar gekozen voor het thema: vrijheid. Dit jaar heeft Nederland stil gestaan bij 65 jaar leven in vrijheid. Leven in vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. De stichting ziet respect als een van de voorwaarden om in vrijheid te kunnen leven en je dus als mens vrij te kunnen voelen.

Burgemeester Hans Gaillard heeft ervoor gekozen om zijn gastles te geven aan groep 7 van basisschool De Krommen Hoek, omdat deze klas de gedichten maakt en voorleest tijdens de herdenkingsplechtigheid in Son en Breugel op 4 mei 2011. De school brengt in mei a.s. met deze groep ook een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam.

"Vrijheid is belangrijk. Respect voor de vrijheid van de ander maakt echt vrij", aldus burgemeester Hans Gaillard.

Het doel van de gastles van burgemeester Hans Gaillard is de leerlingen te stimuleren om vaker na te denken over wat respectvol omgaan met elkaar betekent.

Raadhuisplein 1 - 5691 AL Son en Breugel - Telefoon (0499) 491 491