Gemeente Heerenveen

Mo
Realisatie plannen Centrum-Breed start met herontwikkeling Molenplein

Het college van B&W heeft groen licht gegeven aan het Definitief Ontwerp van de Structuurvisie Heerenveen Centrum-Breed. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van het centrum voor de komende tien à vijftien jaar. Om te komen tot een Structuurvisie, is uitgebreid gesproken met bewoners, winkeliers en andere belangstellenden. Het Definitief Ontwerp ligt van 8 november tot en met 17 december voor iedereen ter inzage.

Lees de definitieve structuurvisie Heerenveen Centrum Breed en het persbericht Structuurvisie Centrum Breed.
Zie het origineel