Provincie Utrecht

Jongeren te gast oop het provinciehuis

Jongeren denken mee over beleid

Jongeren laten meedenken over beleid. Iedereen vindt het belangrijk, maar het gebeurt nog veel te weinig. Donderdag 4 november heeft de Sociale Agenda daarom het initiatief genomen om tien jongeren van verschillende ROC's op het provinciehuis uit te nodigen.

De dag werd geleid door Youth and the City, een organisatie die gespecialiseerd is in jongerenparticipatie en daarbij ook zorgt voor een vertaalslag van beleid naar praktijk en andersom.

De kennis en ervaring van jongeren zelf waren natuurlijk de grootste inspiratiebron deze dag. De vraag die aan hen werd voorgelegd was wat zij nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In de provincie Utrecht zijn uitvalpercentages op ROC's nog steeds aanzienlijk, waardoor veel jongeren zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op moeten. Met het programma Sociale Agenda zetten we daarom actief op in op het voorkomen van schooluitval.

Deze vorm van jongerenparticipatie sluit aan op het thema burgerparticipatie waar de provincie lokale en regionale overheden in Europa wil stimuleren om in te zetten op dit thema. Binnenkort gaat een aantal jongeren dieper in op het onderwerp tijdens een gesprek met Marjan Haak en Dirk Willems.

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11