Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Inzameling huisvuil verandert per 1 januari 2011

In de afgelopen maanden heeft onze gemeente samen met dertien andere gemeenten uit de provincie Utrecht, een aanbesteding gehouden voor het inzamelen van huisvuil.

Inzamelbedrijf SITA heeft in onze gemeente de opdracht gekregen voor het ophalen van het huishoudelijk afval, tot en met 2014.

Samenwerking SITA en Wolfswinkel Reiniging
SITA heeft de feitelijke opdracht en is ons aanspreekpunt, maar Wolfswinkel Reiniging blijft, in samenwerking met hen, het afval inzamelen in Leersum, Maarn en Maarsbergen. Het huishoudelijke afval in Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg en Overberg wordt ook in de komende jaren door SITA opgehaald.

Andere inzameldagen in Driebergen en Doorn
In Driebergen-Rijsenburg wordt het huishoudelijk afval nu nog op vrijdagen ingezameld. Als er iets misgaat, dan kan dat pas na het weekend worden opgelost. Daarom is besloten dat het huisvuil en gft in Driebergen-Rijsenburg vanaf 1 januari 2011 op maandag wordt opgehaald.

De inzameling in Doorn wordt vanaf 1 januari 2011 verplaatst van de woensdag naar dinsdag. Hiermee wordt voor de inzamelaar een betere verdeling bereikt van de inzameldagen in de dorpen van de Utrechtse Heuvelrug.

Geen onderscheid in wijken meer
Het restafval, gft, grof snoeiafval en grof huishoudelijk afval wordt vanaf 2011 in het hele dorp op dezelfde dag ingezameld. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in bijvoorbeeld Doorn wijk A en B, of Leersum Noord en Zuid etc. De enige uitzondering hierop is de inzameling van het oud papier in Driebergen op zaterdag. Voor restafval en gft is in Driebergen en in Doorn een éénmalige overgangsdag in de laatste week van december 2010 nodig om het nieuwe ophaalschema probleemloos in te kunnen laten gaan.

Het nieuwe afvalschema is overzichtelijker, zodat er minder misverstanden ontstaan over welk afval op welke inzameldag aangeboden kan worden.

Heeft u klachten?
Vanaf 1 januari kunt u uw klacht over bijvoorbeeld een niet geleegde afvalbak rechtstreeks melden aan de afvalinzamelaar SITA, (033) 434 51 85. Als uw klacht even kan wachten, dan kunt u ook mailen naar utrechtse.heuvelrug@sita.nl. SITA behandelt uw telefonische klacht binnen 24 uur.

Heeft u vragen?
Bij vragen over de inzameling (zoals een defecte afvalcontainer) kunt u de meldlijn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bellen, (0343) 56 56 56 of mailen naar wijkbeheer@heuvelrug.nl

te downloaden
verandering inzameling huisvuil per dorp 1 januari 2011.pdfLees voor