Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Openbaar debat: de publieke toegankelijkheid van de bedrijfscollecties en
Uitreiking cahier, een verslag van het VBCN-symposium bedrijfscollecties in Nederland

11 november 2010, van 17.00 tot 19.00 uur, Spui 25, Amsterdam

Deelnemers: Hester Alberdingk Thijm, directeur AkzoNobel Art Foundation Edwin Jacobs, directeur Centraal Museum Utrecht
Hans Meijs, hoofdconservator Achmea Kunstcollectie Macha Roesink, directeur Museum de Paviljoens, Almere Diana Wind, directeur Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam Ella van Zanten, hoofd kunstzaken Rabobank

Discussieleider: Arnold Witte, Universitair Docent Cultuurbeleid, Universiteit van Amsterdam en medeauteur en -redacteur van het boek Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands (NAi Uitgevers, 2009)

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) organiseerde ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan op 11 november 2009 een symposium over de huidige en toekomstige rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld. Veilingen en dreigende afstoting van collecties en door de crisis gereduceerde budgetten vormden toen de actuele aanleiding om samenwerking tussen bedrijfscollecties en musea aan de orde te stellen. Tijdens dat debat is echter gebleken dat dieperliggende kwesties deze samenwerking in de weg staan. De terugkerende vraag is hoe de intrinsieke waarde van de kunst zich verhoudt tot de bedrijfsmatige doelen die deze verzamelingen vaak ook moeten dienen. Welke taken zien de verschillende partijen in het culturele veld weggelegd voor de Nederlandse bedrijfscollecties, en op welke manier wordt de kunst daarmee gediend? Met dit cahier, een verslag van de discussie tijdens het symposium, wil de VBCN het debat over dit onderwerp opnieuw leven in blazen, om zo een vruchtbare same nwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector tot stand te brengen.

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar van het cahier aan Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging, vindt daarom een debat plaats over samenwerking tussen musea en bedrijfscollecties. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van een aantal bedrijven om met een eigen expositieruimte hun collecties toegankelijk te maken voor een groot publiek. Is deze ontwikkeling een bedreiging of juist een kans voor verdergaande samenwerking met musea en culturele instellingen?Ingezonden persbericht