Gemeente Uithoorn

Direct naar hoofdmenu / zoekveld

---


Vooraankondiging raadsvergadering (begrotingsraad) 11 november 2010

Op donderdag 11 november 2010 vergadert de raad over de programmabegroting 2011 en de tweede tussenrapportage 2010. Er is geen Informatief Beraad; de vergadering begint direct met het Politiek Debat.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 5 november 2010 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag 10 november 2010 staat de agenda op de gemeentepagina.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl

Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de griffier (per telefoon of e-mail).

Laatst gewijzigd: 02 november 2010