Ingezonden persbericht


ONDER EMBARGO TOT 11 NOVEMBER 2010, 20.45 UUR

PERSBERICHT 11 november 2010

HOE GEZOND IS EN BLIJFT HOLLANDS MIDDEN?

GOUDA Vandaag, 11 november 2010 hebben de GGD Hollands Midden en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland de nieuwste rapportage over gezondheid en zorg in de regio gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Regionale Zorgconferentie in de Goudse Schouwburg. Het rapport is aangeboden aan zorgverleners, lokale bestuurders en ambtenaren in de regio Hollands Midden. De belangrijkste conclusie is dat de inwoners van Hollands Midden relatief gezond zijn. De levensverwachting in Hollands Midden is zelfs wat hoger dan in de rest van Nederland.

Nu relatief gezond
Het onderzoek is een momentopname. Veel jongeren en volwassenen hebben ongezonde leefgewoonten. Dat kan leiden tot overgewicht of alcoholmisbruik. De vergrijzing in de regio zet sneller door dan elders. Aandoeningen zoals artrose, diabetes, hartziekten en ouderdomsdoofheid zullen vaker gaan voorkomen. De vraag naar zorg zal stijgen. De sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijven helaas onverminderd groot. In twee rapportages, een over Midden-Holland en een over Zuid-Holland Noord, staat veel informatie over de gezondheid van de burgers, over gezondheidsbedreigingen en over aandachtspunten voor beleid.

Beleidsinstrument voor lokale bestuurders
De informatie in beide rapporten is bestemd voor gemeentebestuurders. Zij willen weten wat de belangrijkste problemen in hun gemeente zijn, welke factoren daar invloed op hebben en welke preventieve acties ze kunnen inzetten. De gemeenten gaan die informatie gebruiken bij het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. De informatie is ook bestemd voor aanbieders van zorg. Zij willen weten welke zorg in de regio beschikbaar moet zijn. Op basis van de informatie gaan zij accenten leggen op bijvoorbeeld de ouderenzorg en op meer knie- en heupoperaties.

Samenwerking
De beide rapportages zijn tot stand gekomen in een unieke samenwerking. GGD'en hebben wettelijk de taak om te rapporteren over de gezondheidssituatie van de bevolking in de eigen regio. Het RIVM heeft daarbij geadviseerd. Het onderzoek voor de regio Midden-Holland is een coproductie met het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gezondheid in Hollands Midden op de website van de GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl, zie onder 'nieuws'.

Einde persbericht