Ingezonden persbericht


Rotterdam, 11 november 2010
Zadkine pakt huiselijk geweld aan

Wethouder Hugo De Jonge (Onderwijs, Jeugd & Gezin) en Ans Wijtvliet, lid College van Bestuur Zadkine ondertekenden gisteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode biedt docenten, studieloopbaanbegeleiders, stagebegeleiders, vertrouwenspersonen en studenten een handleiding wat zij kunnen doen in het geval van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Zadkine supports
Zadkine stimuleert studenten met problemen hun opleiding ondanks moeilijkheden thuis af te ronden. Wijtvliet: "Wij doen daarvoor wat nodig is. Extra studiebegeleiding, aanpak van schulden, een financiële bijdrage voor boeken, een kamer met begeleiding. En als het moet, wordt geweld in het gezin aangepakt. Minder zorgen, betekent beter leren. Het hoofd moet vrij zijn van zorgen en we doen ons best dat te realiseren".

17.000 gevallen
In Rotterdam zijn jaarlijks 17.000 gevallen van huiselijk geweld te betreuren. Slechts een klein deel van de problemen dat voortkomt uit huiselijk geweld wordt gesignaleerd en opgepakt door de hulpverleningsinstellingen. Binnen de gemeente is daarom de meldcode huiselijk geweld ontwikkeld. Met de ondertekening door Zadkine komt het aantal organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en overheid dat de code ondertekende op tweehonderd. EINDE PERSBERICHT