Nederlandse Zorgautoriteit


NZa: tarieven ziekenhuiszorg 18 november bekend

03-11-2010

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is van plan op 18 november de nieuwe tarieven voor de medisch specialistische zorg in 2011 bekend te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de NZa deze week een aanwijzing gegeven om in de tarieven van de medisch specialisten voor 2011 een overschrijding van 606 miljoen (over 2009) te verrekenen. Deze overschrijding valt lager uit dan de 648 miljoen waar VWS in juni nog mee rekende, wat betekent dat de medisch specialisten in 2011 minder gekort zullen worden.

Na de aanwijzing van het ministerie van VWS hebben de NZa en DBC-Onderhoud nog twee weken nodig om het additionele kortingsbedrag te verwerken in de tarieven van de diagnosebehandelingcombinaties (dbc's) voor de instellingen volgend jaar. Die tarieven, die de NZa jaarlijks vaststelt, bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumdeel van de medisch specialisten. De NZa is van plan op 18 november het hele dbc-pakket voor de ziekenhuizen voor 2011 vast te stellen en uit te leveren.

In 2011 wordt in de honoraria van de medisch specialisten al een structurele korting van 512 miljoen euro verwerkt. In juni maakte toenmalig minister Klink bekend dat daar nog een additionele overschrijding van 136 miljoen bij zou komen, maar dat wordt nu 94 miljoen.