Gemeente Smallingerland


Informatiebijeenkomsten 'Positief opvoeden'

Donderdag 18 november gaat, wegens de grote belangstelling begin dit jaar, opnieuw een serie van drie informatiebijeenkomsten 'Positief Opvoeden' van start.

Ouders van kinderen tot 12 jaar krijgen informatie om de opvoeding van hun kind(eren) gemakkelijker en plezieriger te maken. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op het feit waarom kinderen niet reageren zoals wij zouden willen en hoe je het beste om kunt gaan met lastige situaties. Positief Opvoeden gaat een belangrijk onderdeel vormen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Smallingerland. Op dit moment wordt het in de gemeente al uitgevoerd door het (school)maatschappelijk werk van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en de jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân.

De bijeenkomsten vinden plaats in Brede School De Wiken in Drachten en duren ongeveer anderhalf uur. De onderwerpen zijn steeds verschillend. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Ouders van kinderen tussen 0-12 jaar ontvangen vanaf volgende week via peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen folders over deze themabijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Nina Wijma van het Jeugdloket, n.wijma@smallingerland.nl. Het is mogelijk om alle drie sessies te volgen, maar één of twee avonden kan ook:

Donderdag 18 november: de kracht van Positief Opvoeden Donderdag 25 november: zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren
Donderdag 9 december: veerkracht bij kinderen bevorderen

Meer informatie over de opvoeddebatten vindt u hier.