Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties


Agenda

Algemene Vergadering en themabijeenkomst
Datum: Donderdag 18 november 2010
Tijd: 17:00 - 20:30
Lokatie: Grand Hotel Karel V, Utrecht

Programma
Vanaf 16.15 uur Zaal open
16.30 - 17.00 uur Ontvangst met kofie/thee (Unico van Wassenaarzaal) 17.00 - 18.00 uur Algemene Vergadering (Graaf van Leicester Auditorium) 18.00 - 19.15 uur Themabijeenkomst (Graaf van Leicester Auditorium) 19.15 - 19.30 uur Pauze met aperitief (Unico van Wassenaarzaal) 19.30 - 20.30 uur Buffet (Unico van Wassenaarzaal)

Agenda Algemene Vergadering
Op de agenda staan de volgende punten:

1. Mededelingen

2. Vaststellen verslag Algemene Vergadering van 3 juni 2010
3. Vaststellen jaarplan 2011

4. Vaststellen begroting 2011

5. Vaststellen bewakersrol VTW

6. Governance Code Woningcorporaties - Aanpassen (procesbeschrijving mede op basis van aanbevelingen monitoringcommissie)
7. Rondvraag en actualiteit

8. Sluiting

Themabijeenkomst: Het toezicht op verbindingen
Aansluitend aan de algemene vergadering vindt een themabijeenkomst plaats over `Het toezicht op verbindingen'. Veel corporaties hebben verbindingen. Het toezicht daarop is vaak niet goed geregeld, terwijl de RvC denkt het wel goed geregeld te hebben. Het blijkt dat corporaties vaak de meeste risico's lopen bij activiteiten van de verbindingen. Hoe het toezicht op verbindingen het beste kan worden ingericht is onderwerp van de themabijeenkomst. Uiteraard is er ruime gelegenheid voor discussie.
Sprekers zijn Merijn van Giessen, directeur ABC WWI en Jan van der Moolen, directeur
CFV.

Aanmelden en vergaderstukken
U kunt zich aanmelden voor de algemene vergadering, de themabijeenkomst en het buffet via het aanmeldingsformulier. Uw aanmelding ontvangen wij 't liefst niet later dan 11 november.

De agenda met bijlagen worden rond 4 november verstuurd. Vanaf die datum zijn ze ook te downloaden via het besloten ledengedeelte op de website www.vtw.nl (log in via Leden login en ga naar Documenten, de downloads heten: 2010_VTW_AV 18 november 2010_Agenda en bijlagen
1-2,4,6-10a; 2010_VTW_AV 18 november 2010_Bijlage 3; 2010_VTW_AV 18 november 2010_Bijlage 3).
Als u zich na 3 november aanmeldt liggen de vergaderstukken op 18 november voor u klaar in Grand Hotel Karel V.

Heeft u zich aangemeld en kunt u onverwacht toch niet aanwezig zijn, dan verzoeken wij u ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten (e-mail bureau@vtw.nl of tel.: 030 - 25 25 785).

Voor vragen of opmerkingen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met Albert Kerssies (tel.: 06-29 60 67 02, e-mail: a.kerssies@vtw.nl) of Ingrid van der Kraan (tel.: 06-44 81 20 38, e-mail: i.vdkraan@vtw.nl).