Minister Donner spreekt op jaarcongres De Maatschappij

15/11/2010 16:01

de Maatschappij

Persuitnodiging

Geachte redactie,

Graag nodigen wij een van uw redacteuren uit voor het Jaarcongres 2010 van De Maatschappij.

Het Jaarcongres wordt gehouden op 18 november a.s. in Sociëteit De Witte in Den Haag. De titel is 'Overheid: partner of vijand?'

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CU-fractievoorzitter André Rouvoet, mevrouw Emilie Gordenker, directeur van Het Mauritshuis en ABN-AMRO-bestuurder Joop Wijn zullen hierover een inleiding houden. Daarnaast vertellen twee jonge ondernemers, ir. Matthijs Bourdrez en drs. Gustaaf Haan over hun succesvolle duurzame bedrijf.

De Maatschappij is een van de oudste onafhankelijke netwerkorganisaties van Nederland. Landelijk voorzitter is Dick Berlijn, voormalig bevelvoerder van de Nederlandse strijdkrachten. De vereniging is in 1777 in Haarlem opgericht als Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen. Onder de naam Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft de organisatie bijgedragen aan belangrijke economische ontwikkelingen, zoals de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Universiteit Nyenrode en TELEAC. De Maatschappij telt circa 4.000 leden en is een bindende factor tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen ten behoeve van een meer ondernemende samenleving.

De Maatschappij is landelijk verdeeld in departementen. Dit jaar is het congres georganiseerd door departement 's-Gravenhage. Bij de opzet van het congresthema 'Overheid: vriend of vijand' hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:


1. in de laatste decennia is de samenleving ingrijpend veranderd en steeds complexer geworden, met een grote culturele diversiteit en een sterke Europese en mondiale verwevenheid


2. in ons systeem van staatsinrichting gaan we er nog altijd van uit dat de nationale overheid de touwtjes van een overzichtelijke samenleving stevig in handen houdt. In de praktijk echter schiet de overheid geregeld in haar taken tekort. Bovendien staat de toenemende politieke dynamiek een consistent beleid dikwijls in de weg.


3. het bedrijfsleven is verontrust over regelzucht, besluiteloosheid en gebrek aan consistentie van de overheid. Valt er in deze situatie door de ondernemingen, de motor van de samenleving, nog wel op de overheid te rekenen? Moeten ondernemers in het licht van hun ervaringen de overheid nog steeds beschouwen als partner of vooral als opponent?

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 - 16.45 uur Inleiding door voorzitter De Maatschappij Dick Berlijn en voorzitter departement 's-Gravenhage Nico van Grieken

16.45 - 17.00 uur Inleiding 'Brainstorm' door Erik Peekel

17.00 - 17.30 uur Mr Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

17.30 - 18.00 uur Voortzetting 'Brainstorm' door Erik Peekel

18.00 - 18.20 uur Emilie E.S. Gordenker, directeur Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis

18.20 - 18.40 uur Ir. Matthijs E. Bourdrez, de dakdokters en drs. Gustaaf N.J. Haan, de zonnefabriek

18.40 - 19.25 uur Intermezzo en vervolgens pauze

19.25 - 19.45 uur mr. drs. Joop G. Wijn, lid Raad van Bestuur ABN AMRO Bank N.V.

19.45 - 20.05 uur mr. A. Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer