Gemeente Baarn

Voortgang werkzaamheden kruispunt N234-Koningsweg

De avond- en nachtafsluiting van een gedeelte van de N234 in Soest duurt nog tot vrijdag 19 november. Dat meldt de Provincie Utrecht, die de werkzaamheden laat uitvoeren. Oorspronkelijk zou de afsluiting tot 12 november van kracht zijn. De afsluiting duurt langer vanwege slechte weersomstandigheden.

De afsluiting geldt op werkdagen tussen 20:00 uur âs avonds en 06:00 uur de volgende ochtend en betreft het gedeelte van de N234 tussen de N221 en de Embrachementsweg. De afsluiting is nodig voor de reconstructie van het kruispunt N234/Koningsweg.

Op het kruispunt van de N234 met de Koningsweg komen duurzaam veilige verkeerslichten met een plateau als snelheidsremmer. Verder krijgt de N234 een nieuwe laag asfalt tussen de kruising met de Amsterdamsestraatweg (N221) en de Wieksloterweg. Deze wordt voorzien van nieuwe, aangepaste markering. Aan de kanten van de weg komen grasbetonstenen zodat er geen sprake meer is van een onverharde berm.

Ook op de Koningweg vindt een aantal aanpassingen plaats. Het fietspad wordt iets verlegd en de weg iets verbreed waardoor er ruimte is voor een nieuwe opstelstrook.

Vragen?
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht, tel.nr. (030) 258 38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provinciale wegen Utrecht); email:
wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.