Gemeente Hoorn

Hoorn stelt maatregelen bijstandsuitkeringen vast

De Hoornse gemeenteraad heeft de maatregelen voor bijstandsuitkeringen vastgesteld. De maatregelen zijn er voor mensen met een bijstandsuitkering die zich niet volgens de afspraken en regels gedragen. Als iemand met een bijstandsuitkering, IOAW, of IOAZ zich niet aan de afspraken en regels houdt, kan deze worden gekort op zijn uitkering. Voorbeelden zijn het niet nakomen van re-integratieverplichtingen, het geven van onjuiste of onvolledige informatie met financiële gevolgen of zeer ernstige misdragingen tegenover medewerkers van de gemeente. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de straf variëren van het korten van de uitkering van 20% voor 1 maand tot 100% voor meerdere maanden.

Met een stemverklaring van de PvdA werd het voorstel unaniem door de raad aangenomen.