Gemeente Brummen


Bodemkwaliteitskaart helpt bij voor zorgvuldig bodemgebruik

(Oorspronkelijke publicatie datum: 18-11-2010)

De gemeente Brummen heeft samen met Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen een nota bodembeheer opgesteld. In deze nota staan gezamenlijke afspraken rondom het verplaatsen van grond, bijvoorbeeld als er ergens gebouwd wordt. Daarnaast is er per gemeente een bodemkwaliteitskaart gemaakt.

Zonder nota bodembeheer mag bij grondverzet alleen schone grond worden hergebruikt. Maar veel vrijkomende grond is licht tot matig verontreinigd. Toch is het vaak wel verantwoord om deze grond opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld als de bodem waar je de grond wilt gebruiken van dezelfde kwaliteit is. De nota maakt dit mogelijk. Hierdoor hoeft minder grond naar een verwerker. Dat bespaart kosten. Daarnaast is hergebruik van materialen duurzaam.

Regels voor hergebruik
De nota bodemgebruik geeft met name regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie. Door de regionale aanpak is voor het hergebruik van grond en baggerspecie binnen de gemeenten van de Stedendriehoek niet altijd meer een zogenaamde partijkeuring nodig. Het is dan voldoende om de grondverplaatsing te melden bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit. Dat scheelt tijd en geld.

Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteitskaarten bij de nota maken het daarnaast makkelijker om licht verontreinigde grond te hergebruiken. In onze regio komt bijvoorbeeld veel natuurlijk arseen voor. Dat levert soms knelpunten op bij grondverzet binnen en buiten de gemeentegrenzen. Door de regionale aanpak kunnen deze knelpunten eenvoudiger worden opgelost. Daarnaast zijn de bodemkwaliteitskaarten een belangrijk hulpmiddel om zorgvuldiger om te gaan met de chemische, fysische en ecologische kwaliteit van de bodem.

Brummens accent
De nota is regionaal opgesteld, maar er zijn ook lokale accenten. Voor Brummen hebben we specifiek beleid opgenomen voor de zone toekomstige ontwikkelingen. Het gaat hier om de locaties Elzenbos, Burgers en Lombok fase 1 en 2. Bij de ontwikkelingen van deze gebieden hebben we extra grond nodig. Deze zal vooral van buiten Brummen komen. In dit gebied willen we alleen grond hergebruiken die geschikt is om op te wonen.

De ontwerpnota bodembeheer ligt vanaf 4 november 2010 ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer R. Bos, beleidsmedewerker van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0575) 56 82 03 of mailadres r.bos@brummen.nl.