Gemeente Heerenveen

Meer naast nummer 243g te Heerenveen

Ter inzage: ontwerp-projectbesluit Het Meer naast nummer 243g te Heerenveen

Het projectbesluit kan van 19 november 2010 t/m 30 december 2010 worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het projectbesluit kan van 19 november 2010 t/m 30 december 2010 worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl het tabblad `Bestemmingsplannen' selecteren, waarna u de mogelijkheid heeft om de stukken op te roepen via het invullen van de locatie en de naam van het projectbesluit of het of planid-nummer NL.IMRO.0074.PJBHtMeernst243gHV-OW01.

Tevens kan de papieren versie (verbeelding) van het projectbesluit worden ingezien tijdens openingsuren bij de afdeling Publiek, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het projectbesluit is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

Advies College

Bouwaanvraag

Digitaal kaartje

Ontwerp bouwvergunning

Ontwerp projectbesluit

Raadsvoorstel

Ruimtelijke onderbouwing

Samenvatting watertoets

Terreininrichtingstekening

Voorschriften