Gemeente Brummen


Meld discriminatie bij Art.1 Noord Oost Gelderland

(Oorspronkelijke publicatie datum: 18-11-2010)

Niemand in Nederland hoeft zijn eigen ik te verstoppen. Dat is het centrale thema van de landelijke antidiscriminatiecampagne die dit najaar werd gehouden. De boodschap van de campagne slaat op één van de belangrijkste uitgangspunten in ons land: het gelijkheidsbeginsel. Dit is samen met het discriminatieverbod als eerste artikel in de grondwet opgenomen. Het betekent dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. En dat discriminatie - op welke grond dan ook - niet is toegestaan. Met dit grondwetsartikel als uitgangspunt zijn er Nederland ongeveer 25 antidiscriminatiebureaus die discriminatie willen voorkomen en bestrijden. Ook in onze regio zit zon bureau: Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG).

Voorkomen en bestrijden
De medewerkers van Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops op scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bovendien kunt u het bij Art.1 NOG melden wanneer u zich gediscrimineerd voelt of getuige bent van discriminatie. Heel belangrijk, want alleen als mensen discriminatie melden, kan er tegen opgetreden worden. Bovendien geven de meldingen inzicht in hoe en hoe vaak discriminatie voorkomt. Onmisbare informatie bij het ontwikkelen van beleid om discriminatie te bestrijden.

Klachten? Meld ze!
Discriminatie kan op veel verschillende plaatsen voorkomen. Op de werkvloer, in de buurt, op school, bij de sportclub of bijvoorbeeld bij een bezoek aan de discotheek. In het kort betekent discriminatie dat mensen anders worden behandeld vanwege kenmerken die er niet toe doen. Als je bijvoorbeeld een baan niet krijgt omdat je een vrouw bent, dan is dat discriminatie. Want voor een baan is niet je geslacht belangrijk, maar je talent. Discriminatie gaat dus zeker niet altijd over etnische afkomst. Mensen kunnen gediscrimineerd worden op allerlei gronden. Zoals leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging. Wanneer u bent gediscrimineerd, of het ziet bij iemand anders, kunt u dit melden bij Art.1 NOG. Dit kan via het klachtenformulier op www.art1no-gelderland.nl. U kunt ook bellen: (055) 522 55 55. Want Art1. NOG helpt en ondersteunt iedereen die in onze regio in aanraking komt met discriminatie. De hulp van Art.1 NOG is helemaal gratis.