Gemeente Lochem


Militaire oefening in Lochem van 22 november t m 3 december

In de periode van 22 november t/m 3 december 2010 is er een militaire oefening in onze gemeente. Er doen 70 militairen mee met 12 wielvoertuigen en 4 rupsvoertuigen.

Activiteiten
De eenheid oefent in het kader van de functionele werkzaamheden:
* pelotons voeren hun drills uit;

* brugverkenning: verkeer wordt hierbij niet gehinderd;
* bewaken van gebieden of objecten: verkeer heeft hier geen hinder van;
* de eenheid oefent bevelsuitgifte, ook aan de ondergeschikte pelotons, op een industrieterrein;
* rupsvoertuigen komen alleen op openbare wegen;
* geen gebruik van oefenmunitie in het opgegeven gebied.

Schade?
De eenheid die oefent vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er wordt alles aan gedaan om hinder van het burgerverkeer te voorkomen. Is er, ondanks de getroffen maatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade enz.., melden aan: Ministerie van Defensie,
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070-3396701 begin_of_the_skype_highlighting 070-3396701 end_of_the_skype_highlighting

Klachten?
Heeft u klachten over de oefening, dan kunt u contact opnemen met: Het Regionaal Militair Commando Noord
Sectie Operatiën
Hoofd bureau opleiding- en trainingsaangelegenheden Ritmeester J.G.W. Hodenius
Telefoon 0521-347836 begin_of_the_skype_highlighting 0521-347836 end_of_the_skype_highlighting of 06-23274748 begin_of_the_skype_highlighting 06-23274748 end_of_the_skype_highlighting.