Gemeente Tiel


Gemeente Tiel start met sloop Voor de Kijkuit 2c

De gemeente Tiel start met de sloopwerkzaamheden van het pand gelegen aan Voor de Kijkuit 2c in Tiel. Dit is de voormalige kleuterschool. In het pand was de laatste jaren de Voedselbank gehuisvest. De gemeente heeft tot de sloop besloten uit veiligheidsoverwegingen.

Aannemer Duijts begint vanaf 22 november met de voorbereidende werkzaamheden en het plaatsen van afzettingen. Daarna worden enige asbesthoudende delen verwijderd. Dit levert geen gevaren op voor de volksgezondheid. De arbeiders, die het asbest verwijderen, dragen tijdens het werk adembeschermingsmiddelen en speciale kleding. Het dragen van deze speciale kleding (de zogenaamde witte pakken) is een voorschrift van de arbeidsinspectie. In week 47-48 start de aannemer met de daadwerkelijke sloop van het pand. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken voor omwonenden. De verwachting is dat de werkzaamheden eind week 49 zijn afgerond. Na de sloop blijft de grond vooralsnog braak liggen.