NMBS

Raad van Bestuur NMBS dringt aan op sociaal akkoord voor NMBS Logistics

22/11/2010

Vandaag vergaderde de Raad van Bestuur van NMBS ten gevolge van de weigering van het voorstel tot sociaal akkoord door de Erkende Organisaties. De Raad van Bestuur herbevestigt de noodzaak van zowel de uitvoering van het bedrijfsplan zoals goedgekeurd door de Europese Commissie op 26 mei 2010, als het snel bereiken van een sociaal akkoord over dit bedrijfsplan. Elk alternatief scenario dat de publieke dienstverlening in het gedrang zou kunnen brengen is ontoelaatbaar.

De onderhandelingen met de vakbonden lopen nu ruim 2 jaar. In die tijd werden door beide partijen al meerdere toenaderingen gedaan. Zo werd ondermeer overeengekomen om een significant volume aan statutaire werkgelegenheid te behouden in de RCCs (de goederenstations), een prioritaire eis van de vakbonden.

Ook voogdijminister I. Vervotte bemiddelde in het dossier, wat op 13 oktober jl. voor een positieve kentering leek te zorgen. Beide Erkende Organsaties gaven aan dat er sprake was van een aanvaardbaar voorstel.

Ondertussen hebben beide organisaties het voorstel verworpen. De Raad van Bestuur dringt aan op de noodzaak om snel tot een akkoord te komen. Indien er op 26 november as., dag waarop het Nationaal Paritair Comité bijeengeroepen wordt, geen sociaal akkoord is, is het voortbestaan van de vrachtactiviteit binnen de NMBS Groep ernstig bedreigd.

Het betreft niet enkel het garanderen van de logistieke activiteit binnen de NMBS Groep, dat voor het hele land maatschappelijk belangrijk is, maar ook het garanderen van het behoud van duizenden jobs. Het is een noodzaak om dankzij het goederenvervoer per spoor vele duizenden vrachtwagens van de weg te houden, met alle gunstige gevolgen van dien voor het milieu en voor de mobiliteit van het land.