Ingezonden persbericht

19 november 2010

Prijs is vernoemd naar campanoloog Jhr. Jacob van Eyck

UKG stelt klokkenprijs in voor Nederlands taalgebied

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde heeft een nieuwe prijs ingesteld: de Jhr. Jacob van Eyckprijs. De prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in Nederland en Vlaanderen. De prijs bestaat uit de Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van E 2000.

De prijs kan worden toegekend aan een persoon of een instelling - zowel professioneel als amateur. De prestatie moet gericht zijn op behoud van cultureel erfgoed, vernieuwing of het stimuleren van wetenschappelijk, campanologisch onderzoek.

Jhr. Jacob van Eyck
De klokkenprijs is opgedragen aan de blinde musicus en componist Jhr. Jacob van Eyck (± 1590-1657). Hij werd in 1625 benoemd tot beiaardier van de Domtoren. Van Eyck ontdekte hoe de toonstructuur van klokken is samengesteld en door de vorm kan worden beïnvloed. Omdat hij betrokken was bij luidklokken en beiaardklokken en een bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap over klokken, staat hij model voor alle aspecten die het Utrechts Klokkenluiders Gilde met deze prijs wil stimuleren.
De Van Eyckpenning die aan deze prijs verbonden is, is een ontwerp van de vermaarde Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst.

Jury
Er is een jury samengesteld die de nominaties gaat beoordelen en tot een keuze komt. De jury voor de editie 2011 bestaat uit:

. Vera Carasso, directeur Museum Speelklok te Utrecht, kunsthistorica
. Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen
. Rudolf Rasch, musicoloog en oud-docent muziekwetenschap Universiteit Utrecht
. Rainer Schütte, conservator Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum te Asten
. Heleen van der Weel, beiaardier, historica
. Foeke de Wolf, ere-lid en oud-voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging

In 2011 wordt de driejaarlijkse prijs voor het eerst uitgereikt. Dat gebeurt op 2 juni 2011, de Utrechtse Stadsdag. Nominaties moeten vóór 1 maart 2011 binnen zijn.
De Jacob van Eyckprijs is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het K.F. Hein Fonds, de Janivo Stichting en het Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Voor meer informatie: www.klokkenluiders.nl.Ingezonden persbericht