Forum


23 november 2010

Methoden voor sociale binding

Kennismaking met drie FORUM methodieken voor sociale binding: Netwerk Sociale Cohesie (NSC), Brug Over en Vrouwensalon. Deze zijn de afgelopen jaren uitgebreid getest en de ervaringen zijn door FORUM vastgelegd in toegankelijke handleidingen. Elke methodiek richt zich op zijn eigen manier op het bevorderen van sociale binding.

Maatschappelijke samenhang en sociaal kapitaal zijn van groot belang in onze diverse samenleving, waar verschillende leefstijlen en levensbeschouwingen naast elkaar bestaan. Bij een gebrek aan sociale binding liggen vervreemding en maatschappelijke spanningen op de loer, zo blijkt ook regelmatig uit de actualiteit. FORUM heeft daarom drie methodieken ontwikkeld om sociale binding en sociale stabiliteit te bevorderen, en vervreemding tegen te gaan. Deze methodieken worden op 23 november aanstaande gepresenteerd en overgedragen aan maatschappelijke partners en sleutelfiguren in de Nederlandse samenleving.

Netwerk Sociale Cohesie (NSC) is een netwerk van sleutelfiguren met voelhorens in de wijken. Het netwerk kan bedreigingen voor de sociale cohesie, zoals radicalisering en isolement, signaleren en aan de kaak te stellen binnen de eigen gemeenschap of bij de de aangewezen autoriteiten.
Lees meer >

De VrouwenSalons hebben als doel om moslimvrouwen - met name de eerste generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen - de mogelijkheid te bieden om met elkaar en deskundigen in een ontspannen en veilige omgeving van gedachten te wisselen over belangrijke thema's in hun leven, zoals geloof, opvoeding, het huwelijk, gezondheid, emancipatie, en onderwijs. Hierdoor worden ze gestimuleerd om na te denken en gedachten uit te wisselen over hun eigen emancipatieproces en participatie in de Nederlandse samenleving.
Lees meer >

Brug Over wil de dialoog tussen ouders en jongeren versterken, door gesprekken tussen beide generaties te organiseren over `moeilijke' onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, geloof, opvoeding, sociale controle en drugs. Als familiebanden sterk zijn en dit soort lastige onderwerpen bespreekbaar zijn, wordt de aantrekkingskracht van extremistische ideologieën kleiner en zullen jongeren minder snel vervreemden van de samenleving. Brug Over is inmiddels in uiteenlopende steden uitgevoerd voor zowel Marokkaanse Nederlanders als autochtonen, en deze ervaringen vormen de basis voor een binnenkort te verschijnen handleiding.

Tijdens de bijeenkomst zullen de methodieken in verschillende workshopsessies uitgebreid worden behandeld.

Programma
12.00 uur Inloop met lunch
13.00 Inleiding
Halim el Madkouri, programmamanager Rechtsstaat, Religie en Samenleving bij FORUM
13.15 Lezing `methoden voor Sociale binding'
Jean Tillie, bijzonder hoogleraar Electorale Politiek aan de UvA 13.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.00 Introductie van de methodieken NSC, Vrouwensalon en Brug Over 14.15 Pauze
14.30 Workshop sessie I (NSC, VrouwenSalon of BrugOver) 15.15 Pauze
15.30 Workshop sessie II (NSC, VrouwenSalon of BrugOver) 16.15 Afsluiting met een netwerkborrel

Datum en plaats
23 november 2010
12.00 - 17.00 uur
Karel V
Geertebolwerk 1
Utrecht

Nadere informatie
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt terecht bij FORUM: Mostapha El Madkouri
e-mail: m.elmadkouri@forum.nl
tel.: (030) 2974 266 of 0613896317

Doelgroep
Voor deze bijeenkomst worden zelforganisaties en diverse organisaties uit de welzijnssector uitgenodigd.

Doelstelling
De bijeenkomst beoogt een gedegen overdracht van kennis over methodieken voor sociale binding. Daarnaast wil FORUM instrumenten aanreiken om aan deze sociale binding te werken.

Aanmelden
U kunt zich tot 17 november voor deze bijeenkomst aanmelden via e-mail: m.roche@forum.nl onder vermelding van
`methodieken voor sociale binding'.
Wilt u uw naam, werkgever, telefoonnummer en postadres vermelden? Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Aan de deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.