Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Controle vrijwillige voeropname bij productiedieren

23 nov 2010

Introductie

De diervoeding brengt voederbehoefte en voederwaardering bij elkaar. Elk dier laat een bepaalde voeropname zien die, als het goed is, tegemoet zou moeten komen aan de vraag naar voedingsstoffen, nodig voor een optimaal verloop van fysiologische processen in het lichaam. Echter, in de praktijk zien we dat verschillende problemen zich voordoen: dieren eten niet voldoende of juist teveel. In de dierhouderij proberen we die verstoorde homeostase (balans tussen honger- en verzadigingscentrum) te omzeilen door dieren beperkt en dus niet ad libitum te voeren. Dit is niet altijd handig. Dus zoeken we naar het beter leren begrijpen van de controle van de voeropname.

De cursus behandelt
In de cursus besteden we aandacht aan theoretische concepten van voeropname regulering en de impact van de regulering van de voer-opname op het optimaal functioneren van het dier. Feitelijk gaan we op zoek naar de interactie tussen de hormonale balans, het zenuwstelsel en de metabolieten op darmniveau. Verder bespreken we specifieke problemen bij enkele diersoorten en waar mogelijk zal bekeken worden of dergelijke problemen eigenlijk ook bij andere diersoorten bestaan. Ook laten we de beïnvloeding van de voeropname door voerfactoren (nieuwe voeders en voercomponenten) en omgevingsfactoren (klimaat, temperatuur) aan bod komen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor afgestudeerden (wo- of hbo-niveau) die werkzaam zijn bij de mengvoederindustrie (product ontwikkeling en voorlichting), in veterinaire praktijken, bij het onderwijs, in het onderzoek en bij de overheid. Eveneens is deze cursus bedoeld voor managers en alle belangstellenden, die de aangeboden kennis willen opnemen vanuit hun professionele achtergrond.