Technische Universiteit Delft

Promotie: Kristallografie

door M&C

Promotie van Mevrouw Ir. H. Landheer: "Nucleation of ferrite in austenite: The role of crystallography"

23 november 2010 | 10:00 uur
plaats: Aula TU Delft

Mevrouw Ir. H. Landheer | natuurkundig ingenieur, Nederland promotor | Prof.dr.ir. L.A.I. Kestens 3mE
coprom. | Dr.ir. S.E. Offerman UHD-3mE

Kieming van ferriet in austeniet: De rol van kristallografie

De mechanismes achter kieming tijdens vaste-stof fasetransformaties in polykristallijne materialen zijn nog steeds niet volledig bekend. De kiemfase heeft een sterke invloed op de gehele ontwikkeling van de fasetransformatie, die de uiteindelijke microstructuur en daarmee de eigenschappen van het materiaal bepalen. Begrip van kieming is belangrijk voor de controle over het productieproces, het ontwerp van nieuwe staalsoorten met optimale mechanische eigenschappen en de productie van op maat gemaakt staal.
Het doel van dit fundamentele onderzoek is het bestuderen van de invloed van kristallografie op de kieming van de ferrietfase in de austenietfase tijdens de transformatie van austeniet naar ferriet in een ijzer-chroom-nikkel legering en een kobalt-ijzer legering. Experimenteel onderzoek toont aan dat de grenzen tussen de twee fasen een belangrijke rol spelen. De austeniet- en ferrietkorrels kunnen een speciale oriëntatierelatie hebben, zodat de twee verschillende kristalstructuren goed op elkaar aansluiten op deze korrelgrenzen. Dit heeft een gunstige invloed op de kieming van de nieuwe ferrietfase. Normaal gesproken vindt kieming plaats op de grens tussen twee korrels. Wanneer de ferriet- en de austenietfases een speciale oriëntatierelatie aan de grenzen hebben, heeft de grens tussen de twee austenietkorrels waar de ferrietkorrel is gekiemd ook een speciale relatie.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.