PERSUITNODIGING: 23 november Nationale Citymarketing Monitor 2010

27/10/2010 10:28

VVV Nederland

Presentatie onderzoeksresultaten Erasmus Universiteit met Annemarie Jorritsma

Op 23 november a.s. organiseert de stichting Netwerk Citymarketing Nederland in Almere de presentatie van de Nationale Citymarketing Monitor. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten bekend gemaakt van een grootschalig onderzoek onder gemeenten, citymarketeers en VVV's. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam met ondersteuning van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VVV Nederland en het Netwerk Citymarketing. Sprekers zijn onder meer Annemarie Jorritsma, Hans Snel en Erik Braun.

Citymarketing Monitor

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met hulp van het Netwerk Citymarketing Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en VVV Nederland ruim 300 citymarketeers, beleidsmakers en VVV directeuren bevraagd over lokale citymarketing thema's. Zijn er scherpe marketingkeuzes gemaakt? Is het meer dan promotie? Wie is verantwoordelijk? Wat zijn 'lessons learned'? Voor het eerst is in Nederland een dergelijk grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en u bent uitgenodigd om mee te praten over de uitkomsten hiervan.

Programma

12.30 inloop

13.00 welkom door dagvoorzitter

Erik-Hans Klijn

13.05 inleiding Annemarie Jorritsma en Ben Scholten

'Van lelijk eendje tot mooie zwaan'

Citymarketing ervaringen en vooruitzichten vanuit bestuurlijk perspectief

13.30 Presentatie 1e deel benchmarkuitkomsten: blijven we steken in promotie?

Erik Braun

14.00 Discussie

14.15 Presentatie 2e deel benchmarkuitkomsten: één pot nat of scherpe keuzes?

Jasper Eshuis

14.45 1e reactie door Andries Heidema en Hans Snel

"confrontatie tussen theorie en praktijk"

14.55 Discussie met zaal over uitkomsten

15.30 afronding, start netwerkborrel

Sprekers

Mevr. A. Jorritsma-Lebbink is voorzitter van de VNG, burgemeester van Almere en televisiepresentatrice. Ze heeft onder meer zitting in het dagelijks bestuur van Amsterdam Partners

B. Scholten MBA is wethouder Economische Ontwikkeling in Almere met in zijn portefeuille onder meer citymarketing

Prof. E.H. Klijn is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en de University of Birmingham. Hij is daarnaast veelgevraagd dagvoorzitter.

Dr. E. Braun is universitair docent en onderzoeker op het gebied van stedelijke economie en management aan de Erasmus Universiteit. Hij is auteur van het proefschrift 'City Marketing: Towards an Integrated approach' en verbonden aan het Netwerk Citymarketing.

Dr. Ir. J. Eshuis is senior onderzoeker bij de Erasmus Universiteit faculteit Bestuurskunde en initiatiefnemer van de Nationale Citymarketing Monitor

Drs. H. Snel is directeur-bestuurder van Almere City Marketing, waaronder ook de lokale VVV valt en is lid van het Comite van Aanbeveling van het Netwerk Citymarketing

Ir. A.P. Heidema is bestuurslid van de VNG (portefeuillehouder Citymarketing), burgemeester van Deventer en voorzitter van de vereniging Stadswerk

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vóór 15 november via http://www.vvv.nl/citymarketingmonitor. Persvertegenwoordigers kunnen zich gratis aanmelden via paulvanharten@vvvnederland.nl.

Nadere informatie

Het Netwerk Citymarketing is een Nederlands samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten. Het Netwerk Citymarketing draagt actief bij aan het delen van kennis en ervaringen van verschillende steden. Kijk voor contactinformatie, het laatste nieuws en de eerste onderzoeksresultaten op www.netwerkcitymarketing.nl.

http://www.netwerkcitymarketing.nl