Gemeente Lisse

Netwerkavond 'Bedrijfsleven ontmoet Onderwijs'

Logo Pob

Het Platform Onderwijs Beroepsleven organiseert op 23 november een netwerkavond voor bedrijven, ondernemersverenigingen en het beroepsonderwijs. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de locatie MVO Lucia van het Fioretticollege aan de Achterweg 7.

Bedrijven en ondernemersverenigingen kunnen met het beroepsonderwijs in gesprek gaan over hoe zij stages zien, wat zij zouden willen en wat zij eventueel te bieden hebben. Het doel is het bevorderen van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Hans de Boer (voorheen voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid en MKB Nederland) treedt op als gastspreker. Als initiatiefnemer van de 'vakcolleges' zal hij spreken over deze vorm van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Vakcolleges zijn VMBO-scholen die vakmanschap, kennis en vaardigheden bijbrengen aan de doeners onder de leerlingen.

Doelstelling

De doelstelling van POBB (Platform Onderwijs Beroepsleven Bollenstreek wordt in het kort samengevat door Johan van Dijk, Bestuurslid IRH en lid van POBB:

Het gaat in eerste instantie om het in contact brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Steeds vaker dragen zij gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor het opleiden van jongeren en voor het hen op de juiste wijze toerusten voor de arbeidsmarkt. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt was en blijft een belangrijk thema. Zeker als de economie weer aantrekt zullen ondernemers door ontgroening en vergrijzing worden geconfronteerd met een krapte op de arbeidsmarkt (kwantiteit). Daarnaast blijft ook de kwaliteit van het onderwijs een punt van aandacht (stages, aansluiting theorie op praktijk).

Aanmelden

Meld u dan nu alvast aan. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Ineke de Haan (Gemeente Hillegom), i.dehaan@hillegom.nl, of naar Ilonka Bodt (Gemeente Lisse), ibodt@lisse.nl.

Platform Onderwijs Bedrijfsleven

Het Platform Onderwijs Beroepsleven (POB) is een samenwerking van diverse organisaties, met als doel informatie en ervaringen uit te wisselen om te komen tot uitgebreide mogelijkheden voor stageplekken van Hillegomse leerlingen. De deelnemende partijen in het Platform zijn de gemeente Hillegom, het Fioretti college, het ROC Leiden, het stagebureau van het ROC Leiden, de Hillegomse ondernemers groep IRH, de Kamer van Koophandel, het Regionaal Bureau Leerplicht en de organisatie Leerwegen in Rijnland.