Gemeente Zijpe


Sportservice Schagen en Sportservice den Helder houden een thema-avond voor sportverenigingen uit deze regioâs
L
Dinsdag 23 november 2010 organiseren Sportservice Schagen en Sportservice Den Helder een avond vol praktijkgerichte presentaties, die aansluiten op wat er speelt en leeft binnen veel sportverenigingen (bijv. een praktische kijk op financiën).


1. âEen praktische kijk op financiënâ

Elke vereniging heeft te maken met financiële zaken. Vele van deze zaken zullen de revue passeren zoals; begroting, boekhouding, verantwoording afleggen, taken penningmeester, fondservende diensten. Het zijn zaken uit de praktijk waar iedere sportvereniging mee te maken heeft.


2. "Kanjers in de sportâ

Elke vereniging heeft te maken met normen en waarden â¦â¦. De kern van dit verhaal is het opvoedkundig klimaat in de sportvereniging te optimaliseren. Ieder sportlid is welkom en verdient de aandacht en respect.
Vooral gericht op de jeugd. Verder uitbreiding naar Kanjersportvereniging. Het gaat om een Sport- methode die kan bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Er is een succesvolle methode (uit het onderwijs) die nu vertaald is naar de sport. Absoluut een meerwaarde voor elke sportvereniging.


3. âKen je Talentâ

Elke vereniging heeft te maken met vrijwilligers en willen graag de jeugd hierbij betrekken, wie immers de jeugd heeftâ¦..Ken je talent is een project om jongeren te werven en op te leiden als vrijwilliger binnen de sportverenigingen. Het doel is om samenwerking tussen onderwijsinstellingen, sportbonden, sportservicepunten en zeker met de sportverenigingen te verbeteren en versterken.
Behoud en werving van jeugdkader binnen sportverenigingen.

Â

Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijgt u praktische tips en adviezen. Tussen de onderwerpen in zal steeds een korte pauze zijn van 5 minuten.

De avond is in Hotel Igesz op de Markt 22 in Schagen. (1741 BS) De zaal is vanaf 19.00 uur open voor een kopje koffie of thee, waarna de avond om 19.30 uur start en tot ongeveer 21.30 uur duurt.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Mensen die aanwezig willen zijn wordt gevraagd zich even aan te melden. Dit kan door een email te sturen met naam en vereniging naar
fvanderaar@sportservicenoordholland.nl Â
Uiterste inschrijfdatum is zondag 21 november 210.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Schagen, Katinka Wiltenburg, 0224-214774. en/of Dick van der Weide 0223 â 684726

Deze informatie is ook te vinden op www.sportserviceschagen.nl en www.sportservicedenhelder.nl

Â