Besluitvorming bij citymarketing vaak stroperig

08/11/2010 09:36

VVV Nederland

Uit de eerste resultaten van de Nationale Citymarketing Monitor 2010 blijkt, dat citymarketing veel overleg vereist binnen gemeenten, waarbij stroperigheid dreigt. Het onderzoek van de Erasmus Universiteit onder Nederlandse citymarketeers wordt op 23 november a.s. gepresenteerd in Almere.

Geen one-manshow

Citymarketing vereist veel overleg binnen gemeenten. Bijna 50 % van de respondenten heeft

met 3 of meer andere gemeentelijke partijen te maken bij het ontwikkelen en implementeren

van citymarketing. In sommige gevallen zijn er zelfs meer dan 10 verschillende

gemeentelijke partijen betrokken. Het duidt erop dat citymarketing heel behoorlijk wordt

ingebed in de gemeentelijke organisatie om ervoor te zorgen dat (1) de stad zoveel mogelijk één boodschap naar buiten brengt; (2) de marketing van de stad ook aansluit bij de rest van het beleid. Citymarketing is zeker geen one-manshow. De keerzijde is dat citymarketing over veel ambtelijke schijven moet lopen waardoor besluitvorming stroperig kan worden.

Citymarketing Monitor

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met hulp van het Netwerk Citymarketing

Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en VVV Nederland ruim 300

citymarketeers, beleidsmakers en VVV directeuren bevraagd over lokale citymarketing

thema's. Zijn er scherpe marketingkeuzes gemaakt? Is het meer dan promotie? Wie is

verantwoordelijk? Wat zijn 'lessons learned'? Voor het eerst is in Nederland een dergelijk

grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

23 november

De uitkomsten van de Nationale Citymarketing Monitor 2010 worden gepresenteerd op 23

november in het gemeentehuis van Almere. Sprekers zijn onder meer burgemeester

Annemarie Jorritsma, wetenschappelijk expert Erik Braun en citymarketeer Hans Snel. Het

volledige programma staat op www.netwerkcitymarketing.nl. Geïnteresseerden kunnen zich

aanmelden vóór 15 november via http://www.vvv.nl/citymarketingmonitor.

Nadere informatie

Het Netwerk Citymarketing is een Nederlands samenwerkingsverband van organisaties en

personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden

marketingactiviteiten. Het Netwerk Citymarketing draagt actief bij aan het delen van kennis en ervaringen van verschillende steden. Kijk voor contactinformatie, het laatste nieuws en de eerste onderzoeksresultaten op www.netwerkcitymarketing.nl.

http://www.netwerkcitymarketing.nl