Gemeente Ermelo


Bewonersavonden Landschaps Ontwikkelingsplan Ermelo Putten

Luchtfoto De gemeenten Ermelo en Putten zijn een jaar geleden gestart met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Dit is een beleidsplan waarin de gewenste ontwikkeling van het landschap van beide gemeenten voor de komende tien jaar wordt vastgelegd. Het gaat hierbij om het buitengebied van de gemeenten Ermelo en Putten, de kleine kernen en de randen van de kernen Ermelo en Putten.

Na de eerste ronde bewonersavonden willen beide gemeenten u graag weer betrekken bij het verdere proces van het LOP. Wij nodigen u uit voor een bewonersavond om de uitwerkingen van de landschapsvisie aan u te presenteren. Dit gebeurt in de vorm van een "landschapscafé". Tijdens de bijeenkomst kunt u uw opmerkingen en suggesties kenbaar maken. Ook kunt u ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma aangeven aan welke projecten u zou willen deelnemen.

Eerste Landschapscafé, dinsdag 23 november in de Immanuelkerk Ermelo van 19.30-22.30 uur.
De thema's die wij u deze avond presenteren zijn:
1. Landschappelijke versterking verblijfsrecreatie;
2. Behoud en versterking agrarische enclaves;
3. Dorpsranden Putten-Zuid en Ermelo-West;
4. Versterking beeldkwaliteit erven.

Tweede Landschapscafé, donderdag 25 november in De Zoete Inval (Broekermolenweg 5-7) Putten van 19.30-22.30 uur. De thema's die deze avond aan bod komen zijn:

1. Ontwikkeling beken op de flank;

2. "Landschapslijst Ermelo Putten";

3. Omvorming en beheer van bos- en heideterreinen;
4. Uitwerking natuur: gebieden en verbindingen.

U kunt zich voor één of beide bewonersavonden opgeven bij de heer M. Scherrenburg, (extern) projectleider LOP Ermelo Putten, (0317) 46 72 46, scherrenburg@nieuwland.nl.