Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


2010

Vergadering algemeen bestuur 23 november 2010

Inzagetermijn: van 8 november 2010 t/m 24 november 2010

Op dinsdag 23 november 2010 vergadert het algemeen bestuur in het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 te Houten. De vergadering is openbaar en begint om 14.00 uur. Tijdens de vergadering wordt de ontwerp-begroting 2011 (pdf) behandeld.

Agenda en stukken

De agenda's en de bijbehorende stukken liggen tijdens kantooruren (09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur) voor een ieder ter inzage op het waterschapskantoor.

Informatie over de vergaderingen of stukken kan ook worden opgevraagd via deze website (Agenda en stukken) of bij de afdeling Bestuurszaken (bestuurszaken@hdsr.nl), tel. (030) 634 59 46.

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf Houten, 8 november 2010.