Gemeente Boarnsterhim


cursus âOpvoeden & Zoâ

Dit najaar start het maatschappelijk werk een cursus âOpvoeden & Zoâ! Opvoeden & Zo is een praktische cursus van zes bijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft weleens behoefte aan steun en advies. Naast het praten met andere ouders over opvoeding worden themaâs besproken zoals: prijzen en aandacht geven, verbieden of nee zeggen, straffen, negeren en apart zetten. Ook wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal met herkenbare opvoedsituaties. De rode draad in de cursus is het positief omgaan met kinderen.

Informatie:
start cursus in Grou: dinsdagochtend 23 november 2010 data: 23 en 30 nov, 7 en 14 dec. en 4 en 11 jan. 2011 tijd: 9.30 - 11.30 uur
waar: gebouw voormalige gereformeerde Kerk, Kievitstraat 3a, Grou kosten: geen

Voor informatie en aanmelden:
Maatschappelijk Werk Fryslân, tel. (0513) 623 421 of mail: svisser@smwf.nl