Gemeente Bergen op Zoom


Energiemarkt in Noordgeest

Op dinsdag 23 november vindt een energiemarkt plaats van 18.30 tot 21.00 uur in `t Bergse VMBO (Pomonalaan 45). Alle bewoners van de wijk Noordgeest zijn hier van harte welkom.

Opening om 18.30 uur

Wethouder Ad van der Wegen, portefeuillehouder milieu van de gemeente Bergen op Zoom, opent de energiemarkt met het uitreiken van een beloning aan kinderen van de basisscholen De Welle en De Noordster, die hebben deelgenomen aan activiteiten rondom energiebesparing. Ook reikt hij een mooi energiepakket uit aan één bewoner, die de flyer met de aankondiging van de energiemarkt voor het raam heeft gehangen. Hiermee is geholpen om meer bekendheid te geven aan de energiemarkt in Noordgeest.

Energiepakket

Het energiepakket is samengesteld door de deelnemers aan de energiemarkt. Zij stellen het volgende beschikbaar: Essent: een Slimme Thermostaat en een Energiebespaarpakket met een gezamenlijk bespaarpotentieel van ruim 350,- euro per jaar; Gemeente Bergen op Zoom/RMD: een energiekwartet en spaarlampen; GAMMA Bergen op Zoom: een GAMMA tas met daarin voor 100 euro aan energie besparende artikelen;
BSI, Bouwend Nederland en andere deelnemers: relatiegeschenkjes.

Maak kans op dit energiepakket en hang de flyer voor uw raam!

Doeactiviteiten

Op de energiemarkt in Noordgeest zijn leuke activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals bijvoorbeeld wedstrijdfietsen op de energiefietsen, een quiz met vijf vragen van de organisatoren, de beste 10 energietips etc. Voor de prijswinnaars van de quiz stelt Wonen West Brabant leuke prijzen beschikbaar en P. Jansen Installatietechniek een energiebespaarpakket ter waarde van ⬠75,-.

Gratis spaarlamp

Alle huurders en woningeigenaren in Noordgeest kunnen tijdens de energiemarkt met hun tegoedbon de gratis spaarlamp ophalen bij de kraampjes van Wonen West Brabant of Woningstichting Soomland of het kraampje van de gemeente.

Vrije inloop

Naast verschillende doeactiviteiten voor jong en oud staan er op de energiemarkt kraampjes waar energiespecialisten u alle mogelijke tips en informatie geven over zuinig omgaan met energie en energiebesparende maatregelen aan uw huis. Door in uw woning zuinig met energie om te gaan kunt u onnodige kosten voorkomen.

Wie staat er op de energiemarkt?

U vindt op de energiemarkt kraampjes van de gemeente Bergen op Zoom (informatie over subsidies en gebruik van de webpagina 'Energie bewust, thuis besparen'), Wonen West Brabant en hun huurdersvereniging in Noordgeest, Woningstichting Soomland, Wijkcommissie Noordgeest, Atriensis (energielabel), BSI (verhuur van energiebesparende installaties), Bouwend Nederland (isolatiemogelijkheden en Meer met Minder), Breek & Weber (zonne-energie, subsidies en technieken), ESSENT (energie besparen in uw huis), P.Jansen Installatietechniek en GAMMA Bergen op Zoom (LED verlichting en energiebesparende materialen).

Op de energiemarkt staan ook de werkstukken van de kinderen van de basisscholen De Noordster en De Welle tentoongesteld.

Lees meer tips en adviezen over energie besparen in uw huis.