Gemeente Vlaardingen


Beslis mee over de toekomst van uw wijk

17-11-2010 |
Bent u betrokken bij uw wijk en wilt u graag de leefbaarheid in uw wijk verbeteren? Zoekt u samenwerking of ondersteuning bij uw plannen voor de wijk, maar heeft u niet de juiste contacten? Dan is het leefbaarheidsplatform zeker iets voor u.
De gemeente wil graag samen met de bewoners en maatschappelijke organisaties werken aan leefbare wijken. De bijeenkomsten van deze platforms in de verschillende wijken en gebieden vinden vier keer per jaar plaats. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken en praten.

De volgende bijeenkomst van het leefbaarheidplatform VOP is op dinsdag 23 november van 19.30 tot 22.00 in Buurthuis de Pijpelaar, Willem Pijperstraat. De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Parkeerbeleid

* Veiligheid (toelichting buurtagent)

* Leefbaarheidsprogramma 2011

De volgende bijeenkomst van het leefbaarheidsplatform Holy-Zuid is op maandag 22 november van 19.30 tot 22.00 in Openbasisschool Breinpaleis, Roerdompstraat 1.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

* Leefbaarheidsprogramma 2011

* Veiligheid

* Leefbaarheidsinitiatieven

* Verkeersplan

Contactinformatie

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: info@vlaardingen.nl
Tel. (010) 248 4000