Gemeente Vlaardingen


Vergadering Rekenkamercommissie

17-11-2010 |
De Rekenkamercommissie vergadert op 23 november 2010 in Burgerzaal 2 van het Stadhuis van Vlaardingen, Markt 11.
Tijdens deze vergadering staat het volgende onderwerp op het programma:
* De bevindingen van de lopende onderzoeken in beide gemeenten naar Verkeersveiligheid rondom scholen en re-integratie.

U kunt de vergadering bijwonen, meldt u dan hiervoor aan bij de secretaris van de commissie.

Voor aanmelding voor bijwonen van de vergadering, vragen over de agenda of informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de secretaris, te bereiken onder telefoonnummer (010) 248 4000 of per e-mail.

Zie ook

Meer informatie


* Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Contactinformatie

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: info@vlaardingen.nl
Tel. (010) 248 4000