Gemeente Leudal


Nieuws

Tweede debatavond aantrekkelijk buitengebied Leudal


Op dinsdag 23 november zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden van het maatschappelijk debat buitengebied Leudal. De avond wordt georganiseerd door de gemeente en is in het gemeenschapshuis Aldenghoor aan de Kasteellaan in Haelen. Het college van B&W nodigt alle belanghebbenden en betrokkenen bij het buitengebied van harte uit om mee te praten. Iedereen krijgt hiermee de kans om mede invulling te geven aan de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur: Zaal open, ontvangst en informatie
19.30 uur: Welkom en korte introductie door gespreksleider: de heer Opdam
19.35 uur: Uitkomsten 1e debatavond en de voorzet van de gemeente voor de 2e debatronde, wethouder Minses (ruimtelijke ontwikkeling). 19.50 uur: Toelichting programma en keuzestellingen van de avond 20.00 uur: Korte pauze
20.10 uur: Start werkateliers: agrarische bedrijvigheid, toerisme en recreatie, wonen, zorg en verblijf, en natuur en landschap 21.45 uur: Presentatie en toelichting op de kaartbeelden 22.30 uur: Volgende stap, afsluiting en napraten

Keuzestellingen

Wethouder Minses zal aangeven welke uitkomsten van de 1e debatavond hebben geleid tot de keuzestellingen voor de werkateliers op de 2e debatavond. Het gaat nu om kwesties die we met zijn allen moeten oplossen om ook voor de toekomst een aantrekkelijk buitengebied te behouden. Het gaat om het hoe en waar, hoe lossen we de kwesties op en welke keuzen maken we daarbij. Waar en op welke wijze kunnen de gemaakte keuzen een plaats krijgen in het buitengebied.

Hoe en waar?

De werkateliers worden bemenst door deelnemers met een gelijke achtergrond of belang. In "eigen kring" wordt aan hen gevraagd oplossingen te vinden en keuzes te maken. De aangedragen oplossingen worden ingetekend op een kaart van de gemeente Leudal. Elk atelier presenteert vervolgens 'het hoe en waar' plenair. De uitkomsten van de werkateliers worden na deze bijeenkomst gebruikt in een advies aan het college en daaropvolgend aan de gemeenteraad.

Informatie

Notulen van de 1e debatavond kunt u op deze website raadplagen. Daar zijn ook de ingezonden reacties te vinden van de debatdeelnemers. Na afloop van de 2e debatavond worden de keuzestellingen ook op de gemeentelijke website geplaatst. Iedereen kan dan tot 30 november 2010 aan de hand van een vragenformulier reageren. Voor vragen over het maatschappelijk debat kunt u bellen met de gemeente, tel. 0475 - 85 90 00. Ook kunt u kijken op deze website onder het kopje "Actueel - Maatschappelijk debat".