Gemeente Leeuwarderadeel


Voorontwerp bestemmingsplan en inloopbijeenkomsten NER

17-11-2010 11:56

Vanaf dinsdag 23 november tot en met maandag 3 januari 2011 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden Vaarroute (NER) conform de "inspraakverordening gemeente Leeuwarderadeel" ter inzage.

Het plan maakt het mogelijk dat de noordelijke elfsteden vaarweg kan worden gerealiseerd.
Dit betreft het traject Berlikum - Wier - Alde Leie - Bartlehiem. De vaarweg wordt gedeeltelijk verbreed en verdiept.

Gedurende de inspraakperiode kunt u:

* een schriftelijke inspraakreactie zenden aan burgemeester en wethouders, Postbus 24, 9050 AA Stiens;

* een mondelinge inspraakreactie kenbaar maken bij de heer M. van Vugt, tel. 058 - 257 6670 van de sector Grondgebied, cluster VROM.

Voor informatie over het plan en de bijbehorende stukken klikt u hier.

Bekendmaking inloopbijeenkomsten project Noordelijke Elfsteden Vaarroute.

De stuurgroep Noordelijke elfsteden vaarroute organiseert in het begin van de periode van te rinzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke elfsteden vaarroute twee inloopbijeenkomsten waar belangstellenden kennis kunnen nemen van en vragen kunnen stellen over het voorontwerpbestemmingsplan, het technische ontwerp (DO) en de uitvoering van de vaarweg. De bijeenkomsten worden gehouden in het restaurant de Molen te Vrouwbuurtstermolen op maandag 6 december en op woensdag 8 december a.s. telkens van 17.00 tot 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

---