Universiteit Leiden

âMaatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om concrete doelstellingenâ

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden vertaald in zo concreet mogelijke doelstellingen, zowel voor de lange termijn als telkens op jaarbasis. Dat stelt mr. Tineke Lambooy in haar proefschrift âCorporate Social Responsibilityâ dat ze op 23 november verdedigt.â

Unilever

Mr. Tineke Lambooy: 'Unilever is een goed voorbeeld. Het bedrijfs heeft meetbare MVO-ambities.'

Mr. Tineke Lambooy: 'Unilever is een goed voorbeeld. Het bedrijfs heeft meetbare MVO-ambities.'

Een goed voorbeeld, vindt Lambooy, is Unilever, dat op 15 november meetbare MVO-ambities naar buiten bracht. Maar voor de transitie naar een duurzame economie is het belangrijk dat het hele bedrijfsleven MVO integreert in zijn kernactiviteiten. De overheid kan daarbij helpen door de regelgeving die MVO ondersteunt, aan te scherpen.

People, Planet en Profit

De interactie tussen MVO en recht staat centraal in Lambooys proefschrift. Wat is dat eigenlijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen? Lambooy haakt aan bij de definitie die de SER hanteert: streven naar waardevermeerdering drie dimensies: People, Planet en Profit. Dat houdt in dat bij elke bedrijfsbeslissing deze drie elementen een rol moeten spelen. Uit haar onderzoek komt naar voren dat een aantal bedrijven goed bezig is om een âPPP-beleidâ te ontwikkelen en in te voeren. Zij heeft vervolgens onderzocht welke regelgeving en richtlijnen door de introductie van MVO de laatste jaren zijn veranderd. Zij doet voorstellen hoe deze nog verder kunnen worden aangepast om MVO te bevorderen.

Goed bestuur

Zo bespreekt Lambooy in haar boek de huidige Nederlandse Corporate Governance Code (gedragscode voor bestuurders van grote ondernemingen). Deze noemt MVO nu expliciet als onderdeel van de bestuursstrategie. Lambooy stelt dat deze Code nog een stapje verder kan gaan door van grote bedrijven te verlangen dat zij transparant zijn over hun MVO-ambities. Zij pleit ervoor de Code zo aan te passen dat deze verlangt dat bedrijven op hun website vermelden welke gedragscode(n) zij volgen en wat de concrete, zo mogelijk gekwantificeerde, ambities zijn voor de lange termijn en voor het lopende jaar.

Transparantie

Sommige wetten zijn zijn aangepast om MVO te bevorderen. Zo moeten grote bedrijven nu in hun jaarverslag informatie verstrekken over de milieu en sociale aspecten van de bedrijfsvoering. In de praktijk â zoals uit Lambooys onderzoek blijkt - zou MVO-verslaggeving echter nog veel concreter kunnen. De MVO-gegevens zouden meer waarde hebben voor consumenten en financiers als ze gedetailleerd en gestandaardiseerd worden gepresenteerd, en door een externe deskundige worden gecontroleerd. Lambooy bepleit dat de wet wordt aangepast om aan te sluiten bij de richtlijnen die al samen met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld voor maatschappelijke jaarverslaggeving: de Global Reporting Initiative G3 richtlijnen en de Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Pensioenfondsen

Het 775 pagina's tellende proefschrift van Lambooy is uit milieu-overwegingen ook als e-book uitgebracht.

Het 775 pagina's tellende proefschrift van Lambooy is uit milieu-overwegingen ook als e-book uitgebracht.

In een casestudy concludeert Lambooy dat pensioenfondsen eigenlijk te weinig weten over de bedrijven waarin zij investeren. Pensioenfondsen nemen nauwelijks mee in de waardering die zij van bedrijven maken in hoeverre een bedrijf afhankelijk is van âecosysteemdienstenâ als water, vis, hout en bijen. Als die diensten zouden wegvallen, wat nu wereldwijd aan het gebeuren is, kan een bedrijf niet meer normaal functioneren, waardoor zijn continuïteit wordt bedreigd en de waarde omlaag gaat. Om die reden zouden pensioenfondsen meer moeten investeren in het vergaren van informatie over de afhankelijkheidsrelatie tussen bedrijven en ecosystemen. In dit licht gezien â zo stelt Lambooy - is het van het grootste belang voor pensioenfondsen om ook zelf krachtig in natuur te investeren. Alleen dan kan de continuïteit van de ecosysteemdiensten veilig worden gesteld en daarmee ook de continuïteit van het collectief aan bedrijven dat in de portfolios van pensioenfondsen zit.

Themaâs

Lambooy snijdt heel veel aan in haar proefschrift: MVO gestructureerd aanpakken betekent dat een bedrijf controle uitoefent op het gedrag van partijen in de (internationale) toeleverantieketen; en dat een bedrijf bij het aangaan van een nieuwe samenwerking met een toeleverancier, joint venture partner of overheid in het buitenland een grondig onderzoek doet of de mensenrechten daar worden gerespecteerd. Als gevolg van een goede MVO-strategie zal een bedrijf intern beschikken over voldoende productinformatie. Het kan dan ook aan consumenten transparantie bieden over de MVO-aspecten van een product. Verder behandelt Lambooy in haar boek het thema corruptie.

Actualiteit

Hoezeer MVO raakt aan de actualiteit blijkt uit de casestudies die in het uitputtende proefschrift langs komen: Shell in Nigeria, G-star in India en de giframp in Bhopal. In een andere casestudy onderzocht Lambooy wat bedrijven nu kunnen doen om duurzaam met water om te gaan. Verschillende methoden die ontwikkeld zijn om watergebruik te meten komen passeren daarbij de revue. Daarnaast geeft de studie inzicht in innovatieve manieren waarop bedrijven met waterbeheer omgaan.

âEr gebeurt veel op het gebied van MVOâ, zegt Lambooy, âmmaar het kan nog veel systematischer en gestructureerder. Bedrijven kunnen daar zelf heel goed mee aan de slag. De overheid kan de markt daar een handje helpen door stevigere juridische kaders te bieden.â

Van dit proefschrift is een handelseditie verschenen in de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, no. 77 (ISBN 9789013076721), gedrukt op âFSC Mix Papier van verantwoorde herkomstâ en een E-book editie (ISBN 9789013081565), te verkrijgen via www.kluwer.nl/ebooks.

(17 november 2010/Tineke Lambooy/Corine Hendriks)