Gemeente Delfzijl

Inloopbijeenkomst over het ontwerp voor het plein Molenberg

Op dinsdag 23 november vindt in het Theater & Congrescentrum De Molenberg een inloopbijeenkomst plaats over het ontwerp voor de inrichting van het plein Molenberg in het centrum van Delfzijl,

Deze bijeenkomst is een vervolg op eerdere bijeenkomsten over de uitwerking van het centrumplan. In deze bijeenkomst presenteert de gemeente een voorstel voor de herinrichting van het plein Molenberg. Dit plein scoort hoog in de prioriteiten voor de kwaliteitsverbetering van het centrum. Tijdens de inloopbijeenkomst is beeldmateriaal aanwezig, vindt hierop een toelichting plaats en is er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen.

Definitieve besluitvorming over de uitvoering van het plan waarin ook alle opmerkingen uit het publiek zijn meegenomen, vindt naar verwachting in januari 2011 plaats.

Programma van de avond
19.45 uur ontvangst met koffie en thee
20.00 uur welkom - wethouder Thea van der Veen presentatie van het ontwerp plein Molenberg - Sylvia Karres gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 uur inloopmarkt: in een informele sfeer bekijken van kaartmateriaal met toelichting van vertegenwoordigers van de gemeente.

De bijeenkomst duurt tot circa 22.00 uur