Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


Meer tijd voor de Cliënt

23 november 2010

Op dinsdag 23 november wordt in het kantoor van het College voor Zorgverzekeringen in Diemen tussen 12.00 en 16.00 uur de middagbijeenkomst Meer tijd voor de Cliënt gehouden.

In sommige instellingen besteden verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, en andere hulpverleners nog maar 40% van hun werkdag aan directe zorg aan cliënten en patiënten. De rest van de tijd gaat op aan administratieve handelingen. En dat terwijl niemand in de zorg is gaan werken om formulieren in te vullen.

Dit moet veranderen. Daarom nodigt het ministerie van VWS u uit om op 23 november mee te denken over de mogelijkheden om meer tijd voor de cliënt en de patiënt te creëren.