Vrije Universiteit Amsterdam

MRI in larynxcarcinoma en lymfekliermetastasen


* Startdatum: 23-11-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Prognostic MRI parameters in laryngeal cancer and lymphatic metastasis


* Spreker: R. Ljumanovic


* Promotor: prof.dr. J.A. Castelijns prof.dr. C.R. Leemans prof.dr. J.A. Langendijk


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Redina Ljumanovic bestudeert de voorspellende waarde van MRI-parameters (zoals uitbreiding in kraakbeenderen, tumorvolume, mate van contrast aankleuring, intralaryngeale en extralaryngeale uitbreiding) voor het optreden van een lokaal recidief larynxcarcinoom of het optreden van uitzaaiingen op afstand bij hoofd-hals tumoren. MRI-onderzoek levert informatie over grootte, uitbreiding van primaire tumor, aanwezigheid van lymfekliermetastase, en veranderingen van de tumor voor, tijdens en na primaire behandeling, waarvan het klinisch belang nu nog onvoldoende duidelijk is.

Bij combinatie van MRI-gerelateerde tumorparameters bleken er drie te onderscheiden risicogroepen te bestaan met een laag, gemiddeld en hoog risico op een lokaal recidief. De interpretatie van signaalintensiteit in de kraakbeenderen, in het bijzonder op T2-gewogen MRI-beelden, helpt differentiëren tumorinvasie van peritumorale inflammatie. Er is behoefte aan goede preoperatieve non-invasive screeningsmethodes voor detectie van afstandmetastasen. Dit om het onnodig verrichten van grote mutilerende operatieve ingrepen te voorkomen, die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van de patiënten.

Met combinatie van verschillende MRI-lymfeklierparameters (grootte, locatie, lymfekliervolume, centrale necrose en extra-nodale tumorgroei) de aanwezigheid van extra-nodale tumorgroei blijkt een sterke risicofactor voor het ontstaan van afstandsmetastasen. Bovendien kunnen patiënten geïdentificeerd worden die na bestraling voor larynxcarcinoom een hoog risico hebben op het ontwikkelen van een lokaal recidief. Combinatie van MRI-evaluatie voor en na primaire behandeling helpt in evaluatie van respons van larynxcarcinoma; in het bijzonder de identificatie van patiënten met hoog risico (= focale massa met een maximale diameter van >1cm of © Copyright Vrije Universiteit Amsterdam