Gemeente Heerenveen

Informatiebijeenkomst spoorlijn Heerenveen-Groningen

Op dinsdagavond 23 november 2010 organiseert de gemeente Heerenveen samen met de provincie Fryslân een informatiebijeenkomst over de spoorlijn Heerenveen-Groningen. De avond start om 20.00 uur in het Hajé motel Heerenveen. Het doel van deze bijeenkomst is om bewoners te informeren over de stand van zaken en de te volgen procedures.

Momenteel wordt door de provincies Fryslân en Groningen de haalbaarheid van een nieuwe spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen onderzocht. In 2007 zette de minister van Verkeer en Waterstaat definitief een streep door de Zuiderzeelijn. De noordelijke provincies stelden eind 2007 voor om een deel van het compensatiegeld te besteden aan de aanleg van een deeltraject van de Zuiderzeelijn: een spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen. Deze treinverbinding zorgt voor een verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De zeven gemeenten waar de spoorlijn mogelijk doorheen gaat lopen zijn Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Leek, Marum, Zuidhorn en Groningen. De spoorlijn doorkruist ook de gemeente Heerenveen.

Voor het tracé van deze lijn bij Heerenveen worden twee mogelijke aansluitingssystemen onderzocht. De eerste optie is een tracé dat parallel aan de A7 loopt en het voormalige Zuiderzeelijn tracé volgt. Daarbij is de gedachte dat op de lange termijn de lijn doorgetrokken zal worden naar Emmeloord en Lelystad als verbinding met Amsterdam. De andere optie is een tracé, dat via een boog ten noordoosten van het klaverblad afbuigt en rechtstreeks aansluit op het bestaande NS station.

Wanneer u belangstelling heeft voor deze bijeenkomst bent u van harte welkom.