Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid


19 november 2010

---

Inloopbijeenkomst lichtmasten

18 november 2010
Op dinsdag 23 november is er een inloopbijeenkomst over de vervanging van de openbare verlichting in de Diamantbuurt. De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van het kantoor van Stadsdeel Zuid aan de Pieter Aertszstraat 5. Tijd: 17.00-20.00 uur.

De bewoners hebben hiervoor per brief een uitnodiging ontvangen. Tijdens de inloopbijeenkomst zullen medewerkers van Stadsdeel Zuid en Dienst IVV (Infrastructuur, Verkeer en Vervoer) bewoners te woord staan.

Beter licht en energiezuiniger

De huidige verlichting in de Diamantbuurt is aan vervanging toe. Deze zal worden vervangen door een ander model, namelijk de mast `24 met Holbeinarmatuur. Dit is een lichtmast uit 1924 die is ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. De nieuwe armaturen geven beter licht en zijn energiezuiniger. De lichtkleur wordt in heel Amsterdam warm wit, conform de veiligheidseisen van het politie keurmerk. De kleur- en gezichtsherkenning is bij dit type licht namelijk vele malen beter.

Begin oktober zijn straten genoemd die een ander type lantaarnpaal zouden krijgen. Hierbij is een aantal straten ten onrechte genoemd.

Onderstaande straten behouden dus de grachtenmast:
* Tolstraat

* begin van Robijnstraat, tot de Lutmastraat
* begin van Diamantstraat tot en met de kruising Lutmastraat
* Lutmastraat, tussen de Diamantstraat en de Amsteldijk

De straten die wel in aanmerking komen voor de lichtmast 1924 met Holbeinarmatuur zijn:

* Jan Lievensstraat

* Saffierstraat

* Smaragdplein

* Smaragdstraat

* Topaasstraat

* Granaatstraat

* Lutmastraat, tussen de Van Woustraat en de Diamantstraat
* Diamantstraat, tussen de Lutmastraat en de Jozef Israelskade
---