Gemeente Lochem


Informatieavond speelruimtebeleid Lochem op 23 november 2010

De gemeente Lochem organiseert op 23 november van 16.30 tot 21.00 uur een informatieavond over het speelruimtebeleid in conferentieoord Morgenstern in Barchem. Deze avond is speciaal georganiseerd voor de kernen Almen, Barchem, Excel, Gorssel, Harfsen, Laren en (een deel van) Lochem. In deze kernen zijn initiatieven van buurt-, belangen- en/of speeltuinverenigingen, die willen samenwerken met één of meerdere basisscholen.

Nota sport- en speelruimtebeleid
In de nota sport- en speelruimtebeleid gemeente Lochem, die de raad op 6 juli 2009 heeft vastgesteld streeft de gemeente ernaar dat alle schoolpleinen openbaar worden en dat de scholen het beheer ervan onderbrengen bij bestaande of nieuw op te zetten speeltuinverenigingen. Dit moet leiden tot meer en beter spelen en een versterking van de sociale cohesie.

Praktische informatie
De betrokken buurt-, belangen- en speeltuinverenigingen en scholen komen op 23 november in Barchem bij elkaar voor het bespreken en vergaren van vooral praktische informatie. De afgelopen weken hebben zij vragen ingediend bij de gemeente, over waar zij in de praktijk mee bezig zijn en waar zij tegenaan lopen. In een plenair gedeelte, maar ook in workshops worden alle vragen thematisch besproken. Om 18.00 uur wordt gezamenlijk gegeten, waarbij het uitwisselen van informatie en het onderlinge netwerken een belangrijke rol speelt.

Pilots
Het afgelopen jaar is er al het nodige gebeurd. De kernen Almen, Barchem, Gorssel, Harfsen, Laren en (een deel van) Lochem werken mee aan de implementatie van het beleid. Eind 2010 en begin 2011 worden in enkele wijken van deze kernen meer of betere speelruimten gerealiseerd en worden afspraken gemaakt met speeltuinverenigingen over het beheer en onderhoud van de schoolpleinen.

Passend Speelplein Almen
In Almen komt na een jaar van voorbereiden in het voorjaar van 2011 het Passend Speelplein en een update van het Dorpsplein; een plein vol ontmoetingen. De hele Almense gemeenschap staat achter dit mooie initiatief. Vóór die tijd was er eigenlijk geen eigentijdse speelgelegenheid in Almen.

Barchem
In Barchem komt bij de Barchemse Dieren een speeltuin voor 0 tot 6 jarigen omdat er aan deze kant van de drukke Lochemseweg nog geen speelgelegenheid was voor deze doelgroep. Ook is een initiatief in Barchem een Spolbos te realiseren in het kader van Cool Nature en de Provincie Gelderland.

Gorssel, Harfsen en Laren
In Gorssel komt in het voorjaar van 2011 een skatebaan voor jonge kinderen van 10 tot circa 15 jaar. In Harfsen komt een Activity Square; een multifunctioneel trap- en sportveld bij OBS De Beatrixschool. En dat allemaal in samenwerking met alle sportverenigingen en de belangen- en speeltuinvereniging. In Laren zijn gezamenlijke initiatieven om bij de Prins Willem Alexanderschool en OBS De Branink een klim- klautertoestel te vervangen.

Skatebaan Lochem
In Lochem klinken er samenwerkingsinitiatieven tussen de buurtverenigingen De Zuiderenk en de Prinsessenbuurt. Samen met Brede School De Zuiderenk en de Sint Josephschool en de initiatiefgroep Skatebaan Lochem liggen daar mooie kansen. De voorbereidingen voor de skatebaan Lochem zijn in volle gang. Samen met Carion, de initiatiefgroep "skatebaan Lochem" en de gemeente zijn er plannen de skatebaan in het voorjaar van 2011 te realiseren.

Speelruimteanalyse en subsidievoorstel
Het college belsloot deze maand om Ingenieursbureau OBB Ingenieursbureau uit Deventer de opdracht te geven een subsidievoorstel te maken voor dit speelruimtebeleid per 1-1-2011. Tevens maakt OBB een speelruimteanalyse van álle speelruimten in onze gemeente met een advies per speelruimte. Na de pilots in Almen, Barchem, Harfsen, Gorssel, Laren en (een deel van) Lochem volgen nieuwe trajecten. Bijvoorbeeld in Eefde, Epse en andere delen in de kern van Lochem.

Speeltuinverenigingen
In Oud-Gorssel heeft de gemeente al de nodige ervaring opgedaan. Daar hebben speeltuinverenigingen al langer de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van speelterreinen. Deze ervaringen zijn een goede leidraad voor het gemeentebrede speelruimtebeleid.