Eerste Kamer der Staten Generaal

Eerste Kamer stemt dinsdag over extra voorwaarden koopzondag

19 november 2010

De Eerste Kamer stemt op dinsdag 23 november over een wijziging van de Winkeltijdenwet, waardoor gemeenten aan strikte regels worden gehouden bij het geven van een ontheffingen ten gunste van extra koopzondagen (31.728). Dit gebeurt nu veelvuldig op grond van de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet. Het voorstel is ingediend onder het vorige kabinet. Het beperkt de ruimte van gemeenten om ontheffing te verlenen op de hoofdregel dat winkels maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen zijn. Volgens de regering wordt de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet door gemeenten vaak als oneigenlijk argument gebruikt. De gewijzigde wet zal gemeenten verplichten om duidelijk te motiveren waarom zij van de hoofdregel willen afwijken.

In het debat met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op dinsdag 16 november verklaarden de fracties van CDA, SP, ChristenUnie en SGP voor de wetswijziging te zijn. Samen beschikken zij in de senaat over 38 van de 75 zetels. De overige fracties, waaronder de regeringspartij VVD, zijn tegen. De VVD-fractie heeft verzocht om een hoofdelijke stemming.