Hogeschool Windesheim

Persbericht Windesheim Flevoland, 18 november 2010

Op dinsdag 23 november a.s. zijn leraren en andere belangstellenden welkom bij een lezing van dr. Kees van Overveld, expert op het gebied van gedragsproblematiek. De heer Van Overveld zal ingaan op het voorkomen van gedragsproblemen van leerlingen op school. De lezing vindt plaats op initiatief van het Lectoraat Maatwerk Primair van de Pabo Almere in de reeks âkenniscirculatiesâ. Pabo Almere maakt onderdeel uit van de Hogeschool Windesheim Flevoland.

Kees van Overveld gaat in zijn lezing in op de omvang van de problematiek op scholen: hoeveel gedragsproblemen komen we tegen in het onderwijs en nemen die problemen eigenlijk toe? Vervolgens zal hij stil staan bij de rol die leraren hebben bij de signalering en het stellen van diagnoses. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan oplossen, gaat hij vervolgens in op de vele mogelijkheden die schoolteams hebben om gedragsproblemen in de school te voorkomen en aan te pakken.

De lezing is op dinsdag 23 november van 16.00-17.30 uur in het auditorium van Pabo Almere (het rode gebouw naast het stadhuis Almere). Wilt u de lezing bijwonen, meld u dan aan via
kenniscirculatie@windesheimflevoland.nl

Pabo Almere wil met haar lectoraat âMaatwerk Primairâ inspelen op actuele onderwerpen,door in de reeks âkenniscirculatiesâ wetenschappers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen rondom een onderwerp dat in de maatschappelijke of onderwijsinhoudelijke belangstelling staat. Het doel is hiermee wetenschap en de dagelijkse praktijk van het onderwijs dichter bij elkaar brengen.
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van Pabo Almere/Windesheim Flevoland, geïnteresseerden uit de onderwijspraktijk, beleidsmakers en bestuurders.