Rijksvoorlichtingsdienst

Prinses Màxima in Egypte ter promotie van 'Inclusive Finance'

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden brengt van 23 - 25 november een bezoek aan Cairo, Egypte, in het kader van haar VN-werkzaamheden op het gebied van 'Inclusive Finance'. Inclusive Finance staat voor toegang tot financiële diensten, tegen een redelijke prijs en op duurzame wijze, voor iedereen die dit nodig heeft. Prinses Máxima houdt onder meer een toespraak op de Amerikaanse universiteit van Cairo en brengt een veldbezoek aan boeren op het platteland net buiten de stad. De Prinses spreekt tijdens haar verblijf met presidentsvrouw Mubarak en de Egyptische ministers van Financiën, Landbouw en Handel en industrie. Ook heeft ze diverse ontmoetingen met vertegenwoordigers van banken, microfinancieringsorganisaties en mobiele telefoonaanbieders.

In haar toespraak op de Amerikaanse universiteit voor studenten en genodigden zal Prinses Máxima ingaan op de vooruitgang die Egypte geboekt heeft bij toegang tot financiële diensten en het belang hiervan bij armoedebestrijding en ontwikkeling. Ze benadrukt de urgentie van consumentenbescherming, transparantie en regulering in de sector. Huishoudens en bedrijven hebben een veilige plek nodig om te sparen en de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, een krediet te krijgen of een bankrekening te openen. Innovatieve technologie, zoals bijvoorbeeld samenwerking tussen banken en mobiele telefoonaanbieders, speelt een belangrijke rol om arme mensen en mensen in afgelegen gebieden te bereiken.

Prinses Máxima gaat op veldbezoek bij boeren in de deltaregio vlak buiten Cairo om van henzelf te vernemen welke ervaringen zij hebben bij het veilig kunnen sparen, het verkrijgen van leningen of het verzekeren van hun oogst. Ook ontmoet ze medewerkers van banken over de financiële serviceverlening richting de boeren. Dit is het tweede VN-bezoek van Prinses Máxima aan Egypte. In oktober 2008 bezocht ze het land als lid van de VN-Adviseursgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Wereldwijd kunnen 2,7 miljard mensen en miljoenen bedrijven geen gebruik maken van financiële diensten als leningen, bank- en spaarrekeningen of verzekeringen.

Noot voor redacties (