Gemeente Enschede

Gratis schoolfruit Brede School Velve-Lindenhof

Scoren in de wijk stimuleert gezond eetpatroon

Vanaf dinsdag 23 november tot aan de kerstvakantie krijgen alle leerlingen van brede school Velve-Lindenhof twee keer per week gratis fruit uitgedeeld. Het project `Schoolfruit' is een initiatief van Scoren in de Wijk in samenwerking met de twee basisscholen De Kubus en De Lipper. Albert Heijn, gevestigd in winkelcentrum Miro, ondersteunt het project door het fruit met korting te leveren. Met de schoolfruitactie worden ruim 250 kinderen uit Velve-Lindenhof bereikt.

Onderzoek toont aan dat het percentage kinderen met obesitas nog elk jaar toeneemt. Ondanks informatie- en voorlichtingscampagnes lijkt er voorlopig geen verandering in deze trend te komen. Met het project `Schoolfruit' willen de betrokken partijen kinderen en ouders stimuleren om fruit een vast onderdeel te laten zijn van hun eetpatroon. Het project vindt plaats in de wintermaanden omdat fruit belangrijk is voor een stukje extra weerstand.
Scoren in de Wijk richt zich niet alleen op een gezond eetpatroon. Door middel van diverse activiteiten worden kinderen en ouders in de wijk ook gestimuleerd meer te bewegen.

Scoren in de wijk Velve-Lindenhof
`Scoren in de wijk Velve-Lindenhof' is een initiatief van de stichting FC Twente Scoren in de wijk, woningcorporatie De Woonplaats en de gemeente Enschede. In dit samenwerkingsverband worden acties en projecten opgezet en begeleid op de terreinen sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid (leefbaarheid/ participatie) voor wijkbewoners in Velve-Lindenhof.